Děkuji Vám za Váš zájem v celostátním Barometru konkurenceschopnosti společnosti. Cílem tohoto průzkumu je určit konkurenceschopnost společností v různých státech a různých tržních odvětvích v roce.

Po zodpovězení otázek v průzkumu dostanete vyhodnocení konkurenceschopnosti Vaší společnosti v porovnání s jinými společnostmi, které se zúčastnily Barometru konkurenceschopnosti společnosti. Zabere Vám to jen pár minut a budete vědět, jestli je Vaše firma konkurenceschopná.

Výsledky vyhodnocení Vaší firmy získáte v tabulkách. Také budete moci porovnat svoji firmu s ostatními.

Navíc dostanete skóre v bodech. Nejkonkurenceschopnější společnost na trhu získá 360 bodů. Nejhorší firma dostane 0 bodů.

Barometr konkurenceschopnosti společnosti je anonymní a otázky neobsahují žádná obchodní tajemství. Všechny výsledky a úplná zpráva o Barometru konkurenceschopnosti společnosti bude zveřejněna na konci roku na sensorium24.com.

Děkuji Vám za účast v Barometru konkurenceschopnosti společnosti i za odpovědi na všechny otázky.


Vaše firma působí v těchto kategoriích:
1. Jak hodnotíte úroveň vlastních volných peněžních prostředků ve vztahu k vykonávané podnikatelské činnosti?
2. Jak vysoká je bonita Vaší firmy?
3. Má Vaše společnost zisk z primárních obchodních operací?
4. Jak shromažďujete znalosti ve Vaší společnosti?
5. Do jaké míry má zaměstnanec možnost realizovat malé zlepšení v práci?
6. Jak často jsou vyvozeny konstruktivní závěry po dokončení úspěšných projektů nebo jiných činností?
7. Jaká je úroveň kreativity zaměstnanců, kteří mají většinou vliv na činnosti ve Vaší firmě?
8. Kolik detailů se zaznamenává o projektech, podnicích a procesech ve Vaší společnosti?
9. Jaká je úroveň pracovních zkušeností klíčových zaměstnanců?
10. Kolik svobody mají zaměstnanci při volbě způsobů, jak mají vykonávat své úkoly?
11. Jak mohou zaměstnanci rozpoznat strategii Vaší firmy?
12. Jaká je úroveň morální (hospodářské) spotřeby fixního kapitálu ve Vaší firmě?
13. Existuje rychlý rozvoj marketingových kompetencí ve Vaší společnosti?
14. Je patrná péče o dobrou image firmy a podnikají se nějaké akce Public Relations?
15. Existují nějaké aktivity zaměřené na využití štíhlého řízení ve Vaší společnosti?
16. Existují nějaké aktivity zaměřené na vytváření silné značky Vaší firmy (nebo Vašeho zboží)?
17. Vytváří Vaše firma nabídku pro klienta individuálně?
18. Snaží se Vaše firma vytvářet samostatnou mezeru na trhu?
19. Využívá Vaše firma moderní marketingové metody výzkumu pro zacílení cílové skupiny klientů?
20. Hledá Vaše firma partnery pro využití subdodavatelských vztahů pro některé z Vašich procesů?
21. Využívá Vaše firma metodu benchmarkingu s cílem snížit náklady na výrobu produktů či služeb?
22. Využívá Vaše firma efekt velikosti a zkušenosti? (čím větší množství zboží vyrábíte, tím je levnější), (čím déle něco děláte, tím jste v tom lepší)
23. Jaký je hlavní cíl pro celkovou strategii Vašich cen produktů a služeb?
24. Jak často si klient může sjednat cenu?
25. Do jaké míry dodržuje Váš distribuční systém přesně dodávky zboží či služeb?
26. Jak často má klient možnost si otestovat výrobek nebo služby před koupí?
27. Kolik výrobků nebo služeb Vaší firmy je se zárukou (např. servis zdarma, výměna nebo oprava)?
28. Do jaké míry splňují Vaše produkty nebo služby příslušná kritéria pro ekologické požadavky?
29. Jak často plánujete životnost Vašich produktů nebo služeb před uvedením na trh?
30. Jaké je procento klientů zahrnutých do věrnostních programů?
31. Jaká je úroveň hotovostního toku ve Vaší firmě (je firma schopna splácet krátkodobé závazky)?
32. Jaká je úroveň zadlužení Vaší firmy?
33. Jaká je úroveň tržního podílu Vašich výrobků a služeb?
34. Jaká je úroveň ziskovosti ve Vaší firmě (jsou příjmy vyšší než náklady)?
35. Jaká je úroveň dynamiky nárůstu prodeje (měřená každý rok)?
36. Jaká je úroveň rentability kapitálu ve Vaší firmě (vztah zisku k investicím)?
37. Jak posuzujete ohrožení Vaší firmy ze strany firem v rozvojových zemích (např. Čína, Indie, Brazílie)?
38. Jaký je ve Vaší zemi postoj zákazníků ke zboží nabízenému firmami ve Vašem tržním odvětví?
39. Do jaké míry může Vaše firma využít flexibilní pracovní smlouvy?
40. Do jaké míry se změnila v posledních 5 letech technologie ve Vaší firmě? (technologie znamená způsoby výroby, poskytování služeb, nebo technik používaných lidmi)?
41. Do jaké míry je kvalita Vašeho výrobku závislá na kvalitě surovin?
42. Jak těžké by bylo pro Vaši firmu, aby se stáhla ze stávajícího sektoru?
43. Jaká je pravděpodobnost, že klient v nejbližším roce sám zahájí výrobu produktu, jaký kupuje od Vaší firmy (místo toho, aby jej koupil od Vás)?
44. Do jaké míry povědomí o značce ovlivňuje rozhodnutí o koupi v případě Vašich klientů?
45. Jak moc je substitut (zástupné zboží) podobný produktům nebo službám nabízeným Vaší firmou?
46. V jakém oboru působí Vaše firma?
47. Kolik let existuje?
48. Kolik zaměstnanců zaměstnává Vaše firma?

Neodpověděl jste na všechny otázky. Vyplňte prosím.