Olaf-Flak

Olaf Flak
Uniwersytet Śląski w Katowicach
olaf.flak(at)us.edu.pl

 

Wykształcenie: Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Inżynier elektronik (Politechnika Śląska w Gliwicach)

Doświadczenie zawodowe: Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Organizacji Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od 2016), Adiunkt w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (od 2010), adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (2002-2012). Naukowiec i specjalista w zakresie zarządzania, trener i doradca biznesowy, Dyrektor zarządzający w Konsultanci24.pl

Obszar badań naukowych: Zastosowanie rozpoznawania wzorców w naukach o zarządzaniu (zachowania menedżerskie, techniki i narzędzia menedżerskie, konkurencyjność przedsiębiorstw). Autor układu wielkości organizacyjnych i badań nad wykorzystaniem narzędzi online do automatyzacji pracy menedżerów i zastępowania ich robotami. Współautor książki „Konkurencyjni przetrwają” i pierwszego w Polsce Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw, prowadzonego corocznie od 2012 roku.

 

 GrzegorzGlod

Grzegorz Głód
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
grzegorz.glod(at)ue.katowice.pl

 

Wykształcenie: Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

 

Doświadczenie zawodowe: Adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (od 2002). Prodziekan ds. Edukacji Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, doradca ekonomiczny w jednostkach ochrony zdrowia, trener i doradca biznesowy w Konsultanci24.pl

Obszar badań naukowych: Współautor książki „Konkurencyjni przetrwają” i pierwszego w Polsce Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw, prowadzonego corocznie od 2012 roku. Prowadzi badania z zakresu przedsiębiorczości w sektorze publicznym, na rynku zdrowotnym, a także w zakresie narzędzi menedżerskich i w obszarze controllingu.